Ventilatie

Gebouwen worden steeds beter geïsoleerd om het energieverlies te beperken. Dit gaat ten koste van de kwaliteit van de binnenlucht waardoor er extra aandacht aan ventilatie moet worden besteed. Het ventileren van gebouwen en woningen kan op verschillende manieren en is geregeld in de bouwregelgevingen.

Ventilatie airco TerVeer techniek marum
Ventilatie TerVeer techniek Marum

Ter Veer Techniek Marum is gespecialiseerd in mechanisch ventileren door middel van warmteterugwinning. Bij een wtw-unit wordt de verse lucht die naar binnen gaat eerst voorverwarmd door de verwarmde afvoerlucht die uit het pand afgevoerd wordt.

Er zijn diverse mogelijkheden om airconditioning met een wtw-unit te laten functioneren.

Het gehele traject wordt door ons verzorgd, van ontwerp en aanleg tot inbedrijfsstelling.

Menu